Pro startupy

Pro startupy

Startupy, které jsou ve fázi vývoje nebo již mají funkční kód, jsme připraveni zvážit integraci do systému SFERA při splnění následujících podmínek.

Startupy, které jsou ve fázi vývoje nebo již mají funkční kód, jsme připraveni zvážit integraci do systému SFERA při splnění následujících podmínek.

Startupy, které jsou ve fázi vývoje nebo již mají funkční kód, jsme připraveni zvážit integraci do systému SFERA při splnění následujících podmínek.

Služba by měla být užitečná (vzdělávací) a mít pozitivní dopad na offline život uživatele.

Služba by měla být užitečná (vzdělávací) a mít pozitivní dopad na offline život uživatele.

Služba by měla být užitečná (vzdělávací) a mít pozitivní dopad na offline život uživatele.

Máte dobře vypracovaný plán a koncepci (včetně úplného výkresu služby ve Figmě, technického popisu – úkolu), ale nemáte žádnou finanční příležitost službu realizovat.

Máte dobře vypracovaný plán a koncepci (včetně úplného výkresu služby ve Figmě, technického popisu – úkolu), ale nemáte žádnou finanční příležitost službu realizovat.

Máte dobře vypracovaný plán a koncepci (včetně úplného výkresu služby ve Figmě, technického popisu – úkolu), ale nemáte žádnou finanční příležitost službu realizovat.

Vývoj služby v rámci SFERA je mnohonásobně levnější než vytvoření samostatné aplikace.

Vývoj služby v rámci SFERA je mnohonásobně levnější než vytvoření samostatné aplikace.

Vývoj služby v rámci SFERA je mnohonásobně levnější než vytvoření samostatné aplikace.

Zůstáváte držitelem autorských práv ke své službě a SFERA si nemůže a nebude žádným způsobem nárokovat vaši službu mimo platformu.

Zůstáváte držitelem autorských práv ke své službě a SFERA si nemůže a nebude žádným způsobem nárokovat vaši službu mimo platformu.

Zůstáváte držitelem autorských práv ke své službě a SFERA si nemůže a nebude žádným způsobem nárokovat vaši službu mimo platformu.

Domníváme se, že řada služeb je pro uživatele jistě užitečná a potřebná, ale často se kvůli vysokým nákladům na vývoj nebo nákladům na zapojení uživatelů stává realizace projektů nemožnou. V rámci projektu SFERA se několikanásobně snižují náklady na vývoj a není třeba vynakládat finanční náklady na marketing.

Domníváme se, že řada služeb je pro uživatele jistě užitečná a potřebná, ale často se kvůli vysokým nákladům na vývoj nebo nákladům na zapojení uživatelů stává realizace projektů nemožnou. V rámci projektu SFERA se několikanásobně snižují náklady na vývoj a není třeba vynakládat finanční náklady na marketing.

Domníváme se, že řada služeb je pro uživatele jistě užitečná a potřebná, ale často se kvůli vysokým nákladům na vývoj nebo nákladům na zapojení uživatelů stává realizace projektů nemožnou. V rámci projektu SFERA se několikanásobně snižují náklady na vývoj a není třeba vynakládat finanční náklady na marketing.