VideoS

VideoS

VideoS

VideoS je ekvivalentem známých videosluzeb jako TikTok a YouTube Shorts. V současné době má služba veškerou nezbytnou základní funkčnost a v blízké budoucnosti budeme nadále rozšiřovat funkčnost této služby. Hlavní rozdíly mezi naší službou SFERA – VideoS a YouTube Shorts a TikTok spočívají v algoritmech pro hodnocení (doporučení) videokontentu a kvalitě jeho obsahu. V tuto chvíli, před zveřejněním vašeho videa na VideoS, je nutné jej přidat do VideoS a po úspěšném projití ověřovacím procesem bude video zveřejněno na službě.

VideoS je ekvivalentem známých videosluzeb jako TikTok a YouTube Shorts. V současné době má služba veškerou nezbytnou základní funkčnost a v blízké budoucnosti budeme nadále rozšiřovat funkčnost této služby. Hlavní rozdíly mezi naší službou SFERA – VideoS a YouTube Shorts a TikTok spočívají v algoritmech pro hodnocení (doporučení) videokontentu a kvalitě jeho obsahu. V tuto chvíli, před zveřejněním vašeho videa na VideoS, je nutné jej přidat do VideoS a po úspěšném projití ověřovacím procesem bude video zveřejněno na službě.

Vše zdarma a bez reklam

Vše zdarma a bez reklam

VideoS
VideoS benefits and development

1. SFERA se týká užitku a rozvoje, a jako výsledek, nepovolujeme videa na službě VideoS, která nepřispívají k rozvoji uživatelů, pro něž je tento videokontent určen. Video by mělo být užitečné. Může být vzdělávací, obecným znalostem, rozvojového charakteru; mělo by prospívat většině uživatelů. Neakceptujeme videa pro zveřejnění, která nemají pozitivní vliv na rozvoj uživatele. Nedoporučujeme odesílat videa, která jsou zjevně degradující; v tomto případě můžete být zablokováni na vašem účtu. Vytváříme videosluzbu, ve které je každá minuta strávená uživatelem strávena prospěšně. Jsme důrazně proti degradaci a bezohlednému využívání času uživatelů.

1. SFERA se týká užitku a rozvoje, a jako výsledek, nepovolujeme videa na službě VideoS, která nepřispívají k rozvoji uživatelů, pro něž je tento videokontent určen. Video by mělo být užitečné. Může být vzdělávací, obecným znalostem, rozvojového charakteru; mělo by prospívat většině uživatelů. Neakceptujeme videa pro zveřejnění, která nemají pozitivní vliv na rozvoj uživatele. Nedoporučujeme odesílat videa, která jsou zjevně degradující; v tomto případě můžete být zablokováni na vašem účtu. Vytváříme videosluzbu, ve které je každá minuta strávená uživatelem strávena prospěšně. Jsme důrazně proti degradaci a bezohlednému využívání času uživatelů.

2. Plagiátní obsah není v našem systému přijatelný. Neakceptujeme žádný obsah, který je zjevně převzat z jiných zdrojů a kterého nejste tvůrcem. Neakceptujeme výňatky z filmů, pořadů nebo jakéhokoli jiného materiálu, jehož tvůrcem není uživatel, který obsah odeslal k zveřejnění na VideoS. V budoucnu budou tvůrci obsahu odměňováni finančně za zveřejňování videokontentu. Je důležité si pamatovat, že tím, že publikujete obsah na VideoS, jste jako autor obsahu za něj zodpovědní.

2. Plagiátní obsah není v našem systému přijatelný. Neakceptujeme žádný obsah, který je zjevně převzat z jiných zdrojů a kterého nejste tvůrcem. Neakceptujeme výňatky z filmů, pořadů nebo jakéhokoli jiného materiálu, jehož tvůrcem není uživatel, který obsah odeslal k zveřejnění na VideoS. V budoucnu budou tvůrci obsahu odměňováni finančně za zveřejňování videokontentu. Je důležité si pamatovat, že tím, že publikujete obsah na VideoS, jste jako autor obsahu za něj zodpovědní.

VideoS no plagiarism
VideoS rating

3. Celý ekosystém SFERA a služba VideoS, zejména, nerozhodují za uživatele, jaký obsah uvidí. Jedním jediným kritériem v algoritmu doporučení je hodnocení profilu autora a hodnocení konkrétního obsahu, který se účastní v doporučeních. Pokud se uživatel přihlásí k odběru vašeho obsahu, určitě ho uvidí, a to bez ohledu na hodnocení. Hodnocení autora a publikace ovlivňují pouze doporučení pro uživatele, kteří nejsou přihlášení k odběru. Ve službě VideoS mají odběratelé obsah od autorů, kterým následují, jako prioritu.

3. Celý ekosystém SFERA a služba VideoS, zejména, nerozhodují za uživatele, jaký obsah uvidí. Jedním jediným kritériem v algoritmu doporučení je hodnocení profilu autora a hodnocení konkrétního obsahu, který se účastní v doporučeních. Pokud se uživatel přihlásí k odběru vašeho obsahu, určitě ho uvidí, a to bez ohledu na hodnocení. Hodnocení autora a publikace ovlivňují pouze doporučení pro uživatele, kteří nejsou přihlášení k odběru. Ve službě VideoS mají odběratelé obsah od autorů, kterým následují, jako prioritu.

4. Omezení pro nahrávání souborů. V současné době VideoS nemá (podmíněně) žádná omezení délky videa, ale neakceptujeme soubory, které překračují velikost jednoho gigabajtu. Také si prosím uvědomte, že existuje vysoká pravděpodobnost, že neakceptujeme obsah, který váží méně než jeden gigabajt, ale má několikaminutovou délku. Prosím, pochopťe to, protože se snažíme co nejefektivněji využívat naše omezené zdroje a nepřetěžovat naše servery. Také si pamatujte, že čím větší je velikost souboru, tím rychlejší internetové připojení je potřeba k jeho zobrazení. Jsme proti tomu, aby naši uživatelé dostávali „levný“ dopamin; jsme proti degradaci. Jsme pro to, aby naši uživatelé měli pocit, že svůj čas stráví v SFERA prospěšně. Změňme svět k lepšímu, společně. SFERA.

4. Omezení pro nahrávání souborů. V současné době VideoS nemá (podmíněně) žádná omezení délky videa, ale neakceptujeme soubory, které překračují velikost jednoho gigabajtu. Také si prosím uvědomte, že existuje vysoká pravděpodobnost, že neakceptujeme obsah, který váží méně než jeden gigabajt, ale má několikaminutovou délku. Prosím, pochopťe to, protože se snažíme co nejefektivněji využívat naše omezené zdroje a nepřetěžovat naše servery. Také si pamatujte, že čím větší je velikost souboru, tím rychlejší internetové připojení je potřeba k jeho zobrazení. Jsme proti tomu, aby naši uživatelé dostávali „levný“ dopamin; jsme proti degradaci. Jsme pro to, aby naši uživatelé měli pocit, že svůj čas stráví v SFERA prospěšně. Změňme svět k lepšímu, společně. SFERA.

VideoS change the world