U stávajících startupů, které jsou ve fázi vývoje nebo již mají fungují, jsme připraveni zvážit integraci do SFERA za splnění následujících podmínek.

Služba by měla být užitečná (rozvíjející se) a měla by mít pozitivní dopad na offline život uživatele.

Máte dobře propracovaný layout a koncept (včetně úplného vykreslení služby ve Figmě, technického popisu), ale nemáte finanční prostředky službu zprovoznit.

Vývoj služby v rámci SFERA je mnohonásobně levnější než tvorba samostatné aplikace.

Zůstáváte držitelem autorských práv ke své službě a SFERA si nemůže a nebude žádným způsobem nárokovat vaši službu mimo platformu.

Věříme, že mnoho služeb je jistě užitečných a nezbytných pro uživatele, ale často se kvůli vysokým nákladům na vývoj nebo nákladům na přilákání uživatele stává realizace projektů nemožná. V rámci projektu SFERA jsou náklady na vývoj několikanásobně sníženy a není třeba plánovat finanční náklady na marketing.